ngsite.skip_to_main_content

Pogoji uporabe

Dostop do teh spletnih strani ter uporaba tukaj vsebovanih materialov in podatkov, ki podležejo spodaj navedenim pogojem ter veljavnim zakonskim in podzakonskim predpisom. Vsak nadaljnji dostop in iskanje po vsebini se štejeta za brezpogojno soglasje glede navedenih pogojev uporabe, ki so zagotovljeni brez omejitev in ki nadomestijo vse predhodne pogoje uporabe teh spletnih strani, sklenjenih med uporabnikom in JGL d. d. Podatki o zdravilih in medicinskih izdelkih, ki jih JGL d. d. objavlja na teh spletnih straneh, služijo le kot splošne informacije. Številna od teh zdravil in medicinskih proizvodov so na voljo samo na recept, ki ga izda zdravnik ali drugo usposobljeno zdravstveno osebje.

Podatki o zdravilih in medicinskih proizvodih se ne posredujejo z namenom dajanja popolne medicinske informacije ali navodila o uporabi posameznih proizvodov. Za nasvet o vsakem konkretnem zdravstvenem problemu se obrnite neposredno na svojega zdravnika ali pristojno zdravstveno osebje. JGL d. d. ne postavlja diagnoze, niti ne daje osebnih medicinskih nasvetov o bolezni in načinu zdravljenja. Za popolno medicinsko informacijo o zdravilih, ki se izdajajo na recept, se obrnite na zdravnika, ki skrbi za vaše zdravje, ali na drugo usposobljeno medicinsko osebje. Vsebina navodil o zdravilu se lahko razlikuje v posameznih državah. Priporočilo je, da se pacienti, zdravniki in drugo medicinsko osebje za določene informacije in navodila v zvezi s proizvodi, ki so registrirani v njihovi državi, obrnejo neposredno na lokalne medicinske ustanove in organe, ki izdajajo odobritev dajanja zdravil in medicinskih proizvodov v promet. Nadalje, veljavni zakonski in podzakonski predpisi v številnih državah omejujejo (ali popolnoma prepovedujejo) možnost, da JGL d. d. zagotovi informacije in/ali neposredno odgovori na povpraševanja pacientov o zdravilih, ki se izdajajo na zdravniški recept. Toda JGL d. d. bo skladno z veljavnimi lokalnimi predpisi zagotovil zahtevane informacije in/ali neposredno odgovoril na povpraševanja usposobljenega medicinskega osebja.

Uporabniki lahko prosto brskajo po teh spletnih straneh, vendar se na njih objavljene vsebine – vključno z besedilom, slikami, zvočnimi in videoposnetki (»informacije«) – lahko brskajo, prevzamejo ali uporabljajo samo za nekomercialne in osebne potrebe. Kakršno koli kopiranje, reprodukcija, distribucija, sprememba, prenašanja ali uporaba v komercialne namene so dovoljeni samo ob izrecnem pisnem dovoljenju podjetja JGL d. d. Prevzemanje vsebine je dovoljeno samo ob zadržanju in poudarjanju obvestila o avtorskih pravicah oziroma opozorila o drugih pravicah intelektualne lastnine, s katero razpolagajo družba JGL d. d. ali tretje osebe. Katera koli vsebina na teh straneh je zaščitena – razen če ni drugače navedeno – z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine, zato je vsaka uporaba, ki odstopa od teh pravnih pogojev uporabe, dovoljena samo ob predhodni pisni odobritvi družbe JGL d. d. JGL d. d. s tem izključuje vsako zakonsko odgovornost za kršitev avtorskih pravic, ki lahko izhajajo iz dostopa in uporabe vsebin, nad katerimi obstaja avtorska pravica tretjih oseb, ki niso povezane s podjetjem JGL d. d. Razen predhodno navedene omejene pravice uporabe se dojema, da z dostopom do teh strani uporabniki ne pridobijo nikakršnih avtorskih ali drugih pravic z uporabo vsebin, zaščitenih z avtorskimi pravicami v lastništvu podjetja JGL d. d. ali tretjih oseb. Vsi nazivi proizvodov, objavljeni na teh straneh, so zaščiteni pečati v lastništvu podjetja JGL d. d. in/ali tretjih oseb. Na teh straneh so lahko objavljene tudi informacije o patentih, tehnoloških postopkih, proizvodih, procesih, nato zaščiteni zaupni podatki ter informacije o drugih pravicah intelektualne lastnine podjetja JGL d. d. ali tretjih oseb. Razumljivo je, da z dostopom do teh strani uporabniki ne pridobijo pravic do uporabe pečatov, patentov, poslovnih skrivnosti, tehnoloških postopkov, podatkov o proizvodih, procesih ter druge intelektualne lastnine družbe JGL d. d. ali tretjih oseb.

Čeprav JGL d. d. sprejema ustrezne ukrepe, da bi bile vse objavljene informacije točne in posodobljene, so možne tehnične nenatančnosti in tiskarske napake. JGL d. d. si pridržuje pravico do spremembe, popravka/dopolnitve objavljenih informacij o proizvodih in storitvah kadar koli in brez predhodne najave. JGL d. d. ne daje zagotovila za pravico do pritožbe zoper točnost informacij. JGL d. d. ne prevzema nikakršne pravne odgovornosti za napake ali nedoslednosti v vsebini teh strani. JGL d. d. ne daje zagotovila za točnost, popolnost ali koristnost objavljenih informacij. Uporabnik izrecno sprejema uporabo teh strani na lastno odgovornost. Niti JGL d. d. niti njegove povezane družbe ne bodo odgovarjali za neposredno, slučajno, posledično, posredno ali kazensko odgovornost, ki bi lahko izhajala iz dostopa in uporabe ali nezmožnosti uporabe teh strani oziroma zaradi kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v vsebini. JGL d. d. ne zagotavlja, da te strani ne vsebujejo virusov in ne prevzema nikakršne pravne odgovornosti za škodo na računalniških sistemih ali drugi lastnini uporabnika, nastalo kot rezultat dostopa in uporabe teh spletnih strani in shranjenih vsebin oziroma kot rezultat prevzema vsebin. JGL d. d. si pridržuje pravico, da kadar koli, brez predhodne najave in brez kakršne koli odgovornosti ukine te spletne strani.

Razen informacij, ki so definirane s pogoji varstva osebnih podatkov, za vsako uporabniško sporočilo ali vsebino, sprejeto po elektronski poti ali na drugi način, vključno s podatki, povpraševanji, komentarji, predlogi ali podobnim, se bo dojemalo, da ne predstavljajo niti zaupnih niti zaščitenih podatkov in da pošiljatelj nad njimi nima avtorske pravice. Vse prejete vsebine uporabnika postanejo lastništvo podjetja JGL d. d. in njegovih povezanih družb in se lahko uporabljajo v kateri koli namen, ki vključuje, vendar ni omejen na reproduciranje, prevzemanje, distribuiranje tretjim osebam, objavljanje, predvajanje ali postavljanje na spletne strani. Nadalje, JGL d. d. si pridržuje pravico uporabljati, brez kakršnega koli nadomestila, vse ideje, koncepte, znanja, povezana s postopki, in vse tehnike, vsebovane v sporočilih uporabnika, v kateri koli namen, ki vključuje, vendar ni omejen na razvoj, proizvodnjo ali marketing proizvodov s pomočjo informacij, vsebovanih v takšnih sporočilih.

Informacij in vsebin, ki jih najdete na teh spletnih straneh, ni mogoče dojemati kot ponudbo ali poziv k nakupu ali vlaganje v katero koli drugo premoženje ali pravico.

JGL d. d. ni seznanjen z vsebino na spletnih straneh tretjih oseb, ki vsebujejo povezave na te strani, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za te vsebine niti za vsebine katerih koli drugih povezanih strani. Uporabniki, ki to želijo, se lahko povežejo samo z začetno stranjo podjetja JGL d. d. Uporabniki se ne morejo povezati niti z eno drugo stranjo brez predhodne pisne odobritve podjetja JGL d. d. Uporaba in navedba tukaj shranjenih vsebin ali delov vsebin na spletnih straneh tretjih oseb sta dovoljeni izključno ob predhodni pisni odobritvi podjetja JGL d. d.

Zaradi potreb uporabnikov te spletne strani lahko vsebujejo povezave na spletne strani tretjih oseb. Pogoji uporabe vsebin spletnih strani in politika varstva osebnih podatkov tretjih oseb se lahko razlikujejo od pogojev uporabe osebnih podatkov podjetja JGL d. d. JGL d. d. ne prevzema kakršne koli odgovornosti za povezave na spletne strani tretjih oseb, še zlasti pa ne daje nikakršnih zagotovil glede točnosti njihovih vsebin oziroma skladnosti z zakonom. JGL d. d. ne odgovarja za kršitev ali pomanjkljivosti v politiki varstva osebnih podatkov tretjih oseb.

Čeprav JGL d. d. občasno spremlja ali analizira obiske teh spletnih strani, razprave, izmenjave, prenos podatkov, oglaševanje in podobno, JGL d. d. nima zakonske obveznosti spremljanja obiska, niti ne daje zagotovila ali pravice do pritožbe zoper njihovo vsebino in ne prevzema odgovornosti za napake, obrekovanja, žaljive izjave, javne napade, pomanjkljivosti, lažne informacije, obscene, pornografske in vulgarne vsebine, grožnje, razkrivanje osebnih podatkov ali netočnosti v uporabniških vsebinah na teh spletnih straneh. Uporabnikom je prepovedano postavljanje in distribuiranje materialov in vsebin, ki bi lahko spodbudili obnašanje, ki zahteva kazensko ali civilno odgovornost ali na kateri drugi način krši zakon. JGL d. d. bo popolnoma sodeloval s pristojnimi organi, v primeru sodnega naloga pa bo razkril identiteto uporabnika, ki je na spletne strani postavil takšne vsebine ali materiale.

V primeru kršitve pogojev in določil, navedenih v pravnih pogojih uporabe vsebin na spletnih straneh, si JGL d. d. pridržuje pravico brez odlašanja sprejeti vse potrebne ukrepe zoper kršitelja, kršitelju preprečiti dostop do storitev podjetja JGL d. d. in kadar koli brez predhodne najave odstraniti vse informacije, podatke in vsebine, ki jih je postavil kršitelj. Če iz kršitve pogojev, navedenih v pogojih uporabe vsebine na spletnih straneh, izhaja škoda za JGL d. d., ima JGL d. d. pravico po lastni oceni od kršitelja zahtevati nadomestilo nastale škode.

JGL d. d. lahko kadar koli in brez najave spremeni ali posodobi pogoje uporabe vsebin na spletnih straneh. Glede na to, da so spremembe obvezujoče za uporabnike, priporočamo vsem obiskovalcem, da redno spremljajo vse spremembe pogojev in določil uporabe, ki bodo objavljeni na teh spletnih straneh. Z registracijo oziroma odprtjem uporabniškega računa na internetni strani JGL.hr se dojema, da je uporabnik te pogoje uporabe v celoti prebral, razumel in se z njimi strinja. Za tolmačenje, uporabo in pravne učinke pogojev uporabe internetne strani JGL.hr je pristojno pravo Republike Hrvaške, za vse zahteve in spore, ki lahko nastanejo kot rezultat uporabe strani JGL.hr ali v zvezi z njimi, je stvarno pristojno sodišče na Reki.

Piškotke uporabljamo z namenom pravilnega delovanja tega spletnega mesta in izboljšanja vaše uporabniške izkušnje. 

  • Nujni piškotki omogočajo osnovne funkcionalnosti. Brez teh piškotkov spletno mesto ne more pravilno delovati, onemogočite pa jih lahko s prilagoditvijo nastavitev v svojem spletnem brskalniku.