ngsite.skip_to_main_content

Uslovi korišćenja

Pristup ovoj web lokaciji i upotreba ovde sadržanih materijala i podataka podležu niže navedenim uslovima i važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Svaki daljnji pristup i pretraživanje sadržaja smatraće se bezuslovnim pristankom na navedene uslove korišćenja datim bez ograničenja kojim se stavljaju van snage svi prethodni uslovi o korištenju web stranice sklopljeni između korisnika i JGL d.d. Podaci o lekovima i medicinskim sredstvima koje JGL d.d. objavljuje na ovim web stranicama služe isključivo kao opšte informacije. Mnogi od navedenih lekova i medicinskih sredstava dostupni su isključivo uz recept koji je izdao lekar ili drugi kvalifikovani zdravstveni radnik.

Podaci o lekovima i medicinskim sredstvima ne iznose se u svrhu davanja potpune medicinske informacije ili uputstvu o korišćenju pojedinih proizvoda. Za savet o svakom konkretnom zdravstvenom problemu obratite se direktno svom lekaruu ili nadležnom zdravstvenom radniku. JGL d.d. ne postavlja dijagnozu niti daje lične medicinske savete o bolesti i načinu lečenja. Za potpunu medicinsku informaciju o lekovima koji se izdaju na recept obratite se lekaru koji se brineo vašem zdravlju ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku. Sadržaj uputstva za lek može se razlikovati u pojedinim državama. Preporuka je da se pacijenti, lekari i ostali zdravstveni radnici za specifične informacije i uputstva u vezi sa proizvodima koji su registrovani njihovoj zemlji obrate direktno lokalnim medicinskim ustanovama i telima koja izdaju dozvole za stavljanje lekova i medicinskih sredstava u promet. Nadalje, važeći zakonski i podzakonski propisi u mnogim državama ograničavaju (ili potpuno zabranjuju) mogućnost da JGL d.d. osigura informacije i/ili direktno odgovori na pitanja pacijenata o lekovima koji se izdaju uz lekarski recept. Međutim, JGL d.d. će u skladu sa važećim lokalnim propisima osigurati tražene informacije i/ili direktno odgovoriti na pitanja kvalifikovanih zdravstvenih radnika.

Korisnici mogu slobodno pretraživati ove web stranice, ali se na njima objavljeni sadržaji – uključujući tekst, slike, zvučne i videozapise („informacije“) – smeju pretraživati, preuzimati ili koristiti samo za nekomercijalne i lične potrebe. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija, distribucija, promena, prenošenje ili upotreba u komercijalne svrhe dopušteni su samo uz izričito pismeno odobrenje kompanije JGL d.d. Preuzimanje sadržaja dopušteno je samo uz zadržavanje i isticanje obaveštenja o autorskim pravima, odnosno upozorenja o drugim pravima intelektualnog vlasništva kojim raspolaže društvo JGL d.d. ili treće osobe. Bilo koji sadržaj na ovim stranicama zaštićen je – osim ako nije drugačije navedeno – autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva pa je svako korišćenje koje odstupa od ovih pravnih uslova korišćenja dopušteno samo uz prethodno pismeno odobrenje društva JGL d.d. JGL d.d. ovime isključuje svaku zakonsku odgovornost za kršenje autorskih prava koje bi moglo proizaći iz pristupa i korišćenja sadržaja nad kojima postoji autorsko pravo trećih osoba koje nisu povezane sa kompanijom JGL d.d. Osim prethodno navedenog ograničenog prava korišćenja, podrazumeva se da pristupom ovim stranicama korisnici ne stiču nikakva autorska ili druga prava korišćenjem sadržaja zaštićenih autorskim pravima u vlasništvu kompanije JGL d.d. ili trećih osoba.

Svi nazivi proizvoda objavljeni na ovim stranicama zaštićeni su žigovi u vlasništvu kompanije JGL d.d. i/ili trećih osoba. Na ovim stranicama mogu biti objavljene i informacije o patentima, tehnološkim postupcima, proizvodima, procesima, zatim zaštićeni poverljivi podaci i informacije o drugim pravima intelektualnog vlasništva kompanije JGL d.d. ili trećih osoba. Podrazumeva se da pristupom ovim stranicama korisnici ne stiču prava korištenja žigova, patenata, poslovnih tajni, tehnoloških postupaka, podataka o proizvodima, procesima te ostalog intelektualnog vlasništva društva JGL d.d. ili trećih osoba.

Iako JGL d.d. preduzima odgovarajuće mere kako bi sve objavljene informacije bile tačne i ažurne, moguće su tehničke nepreciznosti i štamparske greške. JGL d.d. zadržava pravo na izmene, ispravka/dopune objavljenih informacija o proizvodima i uslugama u bilo koje vreme i bez prethodne najave. JGL d.d. ne daje garanciju za pravo prigovora na tačnost informacija. JGL d.d. ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za greške ili propuste u sadržaju ovih stranica. JGL d.d. ne daje garanciju za tačnost, potpunost ili korisnost objavljenih informacija. Korisnik izričito prihvata korišćenje ovih stranica na vlastitu odgovornost. Ni JGL d.d. ni njegova povezana društva neće odgovarati za direktnu slučajnu, posledičnu, indirektnu ili kaznenu odgovornost koja bi mogla proizaći iz pristupa i korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih stranica, odnosno zbog bilo kakve pogreške ili propusta u sadržaju. JGL d.d. ne garantuje da ove stranice ne sadrže viruse i ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za štete u računarskim sistemima ili druge imovine korisnika nastale kao rezultat pristupa i korišćenja ovih web stranica i sačuvanih sadržaja, odnosno kao rezultat preuzimanja sadržaja. JGL d.d. pridržava pravo da u svako vreme, bez prethodne najave i bez ikakve odgovornosti ukine ove mrežne stranice.

Osim informacija koje su definisane uslovima zaštite ličnih podataka, za svaku korisničku poruku ili sadržaj primljen elektronskim putem ili na drugi način, uključujući podatke, upite, komentare, predloge ili slično smatraće se da ne predstavljaju poverljive niti zaštićene podatke te da pošiljalac nad njima nema autorsko pravo. Svi primljeni sadržaji korisnika postaju vlasništvo kompanije JGL d.d. i njegovih povezanih društava i mogu se koristiti u bilo koju svrhu koja uključuje, ali nije ograničena na reprodukovanje, preuzimanje, distribuiranje trećim osobama, objavljivanje, emitovanje ili postavljanje na web stranice. Nadalje, JGL d.d. zadržava pravo koristiti, bez ikakve naknade, sve ideje, koncepte, znanja vezana za procedure i sve tehnike sadržane u porukama korisnika u bilo koju svrhu koja uključuje, ali nije ograničena na razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda uz pomoć informacija sadržanih u takvim porukama.

Informacije i sadržaji koji se nalaze na ovim web stranicama ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu ili ulaganje u bilo koju drugu imovinu ili pravo.

JGL d.d. nije upoznat sa sadržajem na web stranicama trećih osoba koje sadrže poveznice na ove stranice te ne preuzima nikakvu odgovornost za te sadržaje niti za sadržaje bilo kojih drugih povezanih stranica. Korisnici koji to žele mogu se povezati samo sa početnom stranicom kompanije JGL d.d. Korisnici se ne mogu povezati ni sa jednom drugom stranicom bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije JGL d.d. Korišćenje i navođenje ovde sačuvanog sadržaja ili dela sadržaja na mrežnim stranicama trećih osoba dopušteno je isključivo uz prethodno pismeno odobrenje kompanije JGL d.d.

Zbog potreba korisnika ove web stranice mogu sadržati poveznice na web stranice trećih osoba. Uslovii korišćenja sadržaja web stranica i politika zaštite ličnihnih podataka trećih osoba mogu se razlikovati od uslova korišćenja ličnih podataka kompanije JGL d.d. JGL d.d. ne preuzima bilo kakvu odgovornost za poveznice ne web stranice trećih osoba, a osobito ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti njihovog sadržaja, odnosno usklađenosti sa zakonom. JGL d.d. ne odgovara za kršenja ili propuste u politici zaštite ličnih podataka trećih osoba.

Iako JGL d.d. povremeno prati ili analizira posete ovim stranicama, rasprave, razmene, prenos podataka, oglašavanje i slično, JGL d.d. nema zakonsku obavezu praćenja poseta niti daje garanciju ili pravo prigovora na njihov sadržaj i ne preuzima odgovornost za greške, klevete, uvredljive izjave, javne napade, propuste, lažne informacije, opscene, pornografske i vulgarne sadržaje, pretnje, otkrivanje ličnih podataka ili netačnosti u korisničkim sadržajima na ovim web stranicama. Korisnicima je zabranjeno postavljanje i distribuiranje materijala i sadržaja koji bi mogli podstaći ponašanje koje povlači kaznenu i građansku odgovornost ili na neki drugi način krši zakon. JGL d.d. će u potpunosti sarađivati sa nadležnim telima, a u slučaju sudskog naloga otkriti identitet korisnika koji je na mrežne stranice postavio takve sadržaje ili materijale.

U slučaju kršenja uslova i odredbi navedenih u pravnom smislu korišćenja sadržaja na web stranicama, JGL d.d. zadržava pravo bez odlaganja preduzeti sve potrebne mere protiv počinioca, počiniocu uskratiti pristup uslugama kompanije JGL d.d. te u svako vreme bez prethodne najave ukloniti sve informacije, podatke i sadržaje koje je postavio počinioc. Ako je iz kršenja uslova navedenih u uslovima korišćenja sadržaja na web stranicama proizišla šteta za JGL d.d., JGL d.d. ima pravo prema vlastitom nahođenju od počinioca zatražiti naknadu nastale štete.

JGL d.d. može u svako vreme i bez najave promeniti ili ažurirati uslove korišćenja sadržaja na web stranicama. Budući da su promene obavezujuće za korisnike, preporučujemo svim posetiocima da redovno prate sve promene uslova i odredbi korišćenja koje će biti objavljene na ovim stranicama. Registracijom, odnosno otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici JGL.hr smatra se da je korisnik ove uslove korišćenja u celosti pročitao, razumeo i sa njima se složio. Za tumačenje, primenu i pravne efekte uslova korišćenja internetske stranice JGL.hr merodavno je pravo Republike Hrvatske, a za sve zahteve i sporove koji bi nastali kao rezultat korišćenja stranice JGL.hr ili u vezi sa njima, stvarno je nadležan sud u Rijeci.

POLITIKA KOLAČIĆA

Kako bi internet stranica radila ispravno i kako bi se mogla unapređivati radi poboljšanja vašeg iskustva pregledanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies) sačuvati na vaš računar. Više od 90% internet stranica koristi kolačiče, te su po pravilima Evropske unije obavezne da zatraže pristanak korisnika. Korišćenjem ove internet stranice pristajete na upotrebu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledati stranicu, iako neke njene mogućnosti neće biti funkcionalne.

Šta je kolačić?

Kolačić je informacija koja je sačuvana na Vaš računar od strane web stranice koju posetite. Kolačići obično čuvaju Vaša podešavanja, podešavanja za web stranicu, kao što su željeni jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet pretraživač šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu čuvati širok spektar informacija uključujući lične informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti sačuvana jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im Vi niste omogućili i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računaru ili mobilnom uređaju. Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promeniti Vaša podešavanja na internet pretraživaču kako biste sami odabrali hoćete li zahteve za čuvanje kolačića odobriti ili odbiti, kao i da li želite da obrišete sačuvane kolačiće automatski pri zatvaranju internet pretraživača i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti skladištenje kolačića na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Cookie podešavanja se mogu kontrolisati i konfigurisati u vašem web pretraživaču. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke od funkcija na web stranicama.

Šta su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se sa računara po zatvaranju internet pretraživača. Pomoću njih web-sajtovi skladište privremene podatke, poput stavki u korpi za kupovinu.

Šta su stalni kolačići?

Stalni ili sačuvani kolačići ostaju na računaru nakon zatvaranja programa internet pretraživača. Pomoću njih web-sajtovi skladište podatke, kao što su korisničko ime i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svake posete određenom sajtu. Stalni kolačićići ostaju na računaru danima, mesecima, čak i godinama.

Šta su first party kolačići?

First party kolačići dolaze sa web-sajta koji gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-sajtovi mogu skladištiti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sledeće posete tom web-sajtu.

Šta su third party kolačići?

Third party kolačići dolaze sa reklama drugih web-sajtova (kao što su pop ads ili druge reklame) koje se nalaze na web-sajtu koji gledate. Pomoću tih kolačića web-sajtovi mogu da prate korišćenje interneta u marketinške svrhe.

Da li ova web stranica koristi kolačiće?

Da, sa primarnim ciljem da vam naše web stranice omoguće bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi ova web stranica i zašto?

Privremeni kolačići (Session cookies) - su kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet pretraživač. Mi koristimo "session cookies" kako bismo unapredili korisničko iskustvo za vreme posete. 

Trajni kolačići (Persistent cookies) - obično imaju datum isteka daleko u budućnost i ostaće u vašem pretraživaču dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumeli navike korisnika, tako da možemo da poboljšamo internet stranicu prema Vašim navikama. Međutim, na osnovu ovako prikupljenih podataka nije moguće identifikovati Vas kao korisnika, a prikupljeni podaci se koriste isključivo u statističke svrhe.

Da li na web stranici ima third party kolačiča?

Ima nekoliko spoljnih servisa koji korisniku čuvaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove internet stranice, ali neki služe za normalno funkcionisanje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Stoga informacije o zaštiti podataka sa kojima ćete se ovde upoznati važe samo za ovu internet stranicu, a zaštitu podataka od strane spoljnih usluga potrebno je proveriti na njihovim službenim stranicama. Trenutno omogućavamo:

Merenje posećenosti

Ova web stranica koristi servise za merenje posećenosti, to su: Google Analytics. Na osnovu ovako prikupljenih podataka nije moguća identifikacija korisnika, a prikupljeni podaci se koriste isključivo u statističke svrhe. Ako želite da onemogućite čuvanje kolačiča pomoću navedenih servisa, možete isključiti svaki servis na sledećem linku: Google Analytics

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje skladištenja kolačića za različite servise. Više informacija možete dobiti na sledećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

Koristimo kolačiće kako bismo osigurali najbolje korisničko iskustvo na našoj veb stranici. Molimo vas da posetite Uslove korišćenja, za više informacija o tome kako i zašto se koriste kolačići na ovom sajtu.

  • Ovi kolačići su neophodni za rad veb sajta i ne mogu da se isključe u našim sistemima, jer bi omeli pravilan rad. Možete da podesite pregledač da blokira ove kolačiće ili da vas upozori na njih, ali neki delovi sajta možda neće raditi.