ngsite.skip_to_main_content

Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d. d., Svilno 20, 51000 Reka (v nadaljevanju: JGL) obdeluje osebne podatke uporabnikov svojih storitev in obiskovalcev spletne strani www.jgl.hr, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov 2016/679). JGL d. d. zbira in obdeluje podatke zakonito, pošteno in transparentno, v skladu z veljavnimi predpisi.

JGL d. d. varuje osebne pravice vsakega posameznika, katerega podatke obdeluje, vključno z zaposlenimi, strankami, dobavitelji in drugimi pogodbenimi partnerji, zainteresiranimi stranmi itd., ne glede na način ali metode dostopa do takšnih osebnih podatkov. Zaradi tega je podjetje JGL d. d. opredelilo varnostne standarde za obdelavo, shranjevanje in prenos osebnih podatkov, da se zagotovi ustrezno varstvo osebnih podatkov in pravic vseh posameznikov.

Podatki, ki so zbrani za posebne, izrecne in zakonite namene, se bodo zbirali izrecno v obsegu, v katerem je to nujno potrebno in obdelali na način, ki je v skladu s temi nameni. Zbrani podatki se bodo hranili toliko časa, kolikor bo potrebno, in sicer glede na namen zbiranja, in bodo, po izpolnitvi namena, izbrisani.

Vsi zaposleni podjetja JGL d. d. so seznanjeni s pogoji zaupnosti podatkov in jih lahko obdelujejo le tisti, ki so pooblaščeni za obdelavo določenih podatkov in jih ne smejo narediti dostopne kateri koli nepooblaščeni osebi. Za nepooblaščene osebe se prav tako štejejo zaposleni, za katere dostop do teh podatkov ni nujen za izpolnitev delovnih obveznosti.

ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKOV

JGL d. d. lahko, po lastni presoji, brez predhodne najave spremeni, preoblikuje, dopolni, odstrani ali na kateri koli drugi način posodobi te pogoje varstva osebnih podatkov. Vse spremembe bodo objavljene na teh spletnih straneh, tako da bodo vsi uporabniki popolnoma seznanjeni z vrsto osebnih podatkov, ki se zbirajo, z načinom uporabe in pogoji, pod katerimi se ti podatki lahko dajo v vpogled. V primeru spremembe teh pogojev vas bomo o tem obvestili na tej strani in bomo posodobili datum spremembe le-teh. Za potrebe teh pogojev se kot pojem »osebni podatek« šteje vsak podatek – ime in priimek, e-naslov, IP-naslov ipd. – oziroma vsi podatki, ki se nanašajo na posameznika, katerega identiteta je bila ugotovljena ali se lahko ugotovi. JGL d. d. praviloma ne obdeluje osebnih podatkov brez privolitve uporabnika. Toda JGL d. d. si pridržuje pravico, da v izrednih situacijah izvede dodatno obdelavo podatkov v obsegu, ki je dovoljen ali predpisan z zakonom oziroma kot del pravnega postopka ali kazenske preiskave. V nadaljevanju je podrobno opisano, kako in kdaj se zbirajo osebni podatki uporabnikov.

Dostop do večine naših storitev ne zahteva prijave/registracije in se strani lahko uporabljajo brez razkritja identitete uporabnika. Toda dostop do nekaterih storitev zahteva prijavo/registracijo. Ob prijavi je treba izpolniti določena polja (izpolnitev nekaterih je obvezna, drugih pa ne). Če se uporabnik v teh situacijah odloči zavrniti zahtevane osebne podatke, ne bo mogel dostopati do zahtevanih strani, podjetje JGL d. d. pa ne bo moglo odgovoriti na njegovo povprašanje/zahtevo. Osebni podatki se obdelujejo izključno z namenom, za katerega se zbirajo in o katerem se uporabnika obvesti ter v času zbiranja podatkov da svojo privolitev. Na primer, JGL d. d. lahko zbira in uporablja osebne podatke uporabnikov z namenom obveščanja o proizvodih in storitvah, pošiljanja promocijskih sporočil o drugih proizvodih in storitvah, ki bi lahko zanimali uporabnika, in z namenom komunikacije z uporabniki.

Osebni podatki se hranijo v skladu s veljavnimi zakonskimi predpisi in se izbrišejo takoj, ko je izpolnjen namen, s katerim se zbirajo, oziroma če uporabnik to zahteva.

Izrecno izjavljamo, da podjetje JGL d. d. ne bo prodajalo, delilo ali na kakršen koli drugi način, razen, kakor je določeno v teh pogojih, prepustilo uporabnikove osebne podatke tretjimi osebami. Osebni podatki uporabnika bodo občasno posredovani tretjim osebam, ki so najete za sprožanje določenih storitev v imenu ali za JGL d. d. ali v povezavi z drugimi poslovnimi dejavnostmi podjetja JGL d. d., v nadaljnjo obdelavo, katere namen je skladen s prvotnim namenom zbiranja podatkov, kot so izročitev storitev uporabnikom, analiza storitev ali tehnična podpora. Ti ponudniki storitev se pogodbeno zavezujejo uporabljati osebne podatke izključno v pogodbene namene in izrecno izjavljajo, da osebnih podatkov ne bodo prodajali tretjim osebam, niti jih ne bodo posredovali tretjim osebam, razen v primeru, ko je to zahtevano z zakonsko predpisanimi pogoji. V primeru posredovanja osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam bo podjetje JGL d. d. sprejelo vse potrebne ukrepe, da se podatki obdelujejo izključno z namenom, ki je skladen z namenom zbiranja in v okvirih katerih so podatki prvotno bili zbrani.

Zbrani osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam v še dveh primerih:
1) če se poslovna dejavnost podjetja, ki upravlja teh spletnih strani in z osebnimi podatki uporabnikov, ki so shranjeni na spletnem mestu, proda, dodeli ali prenese tretjim osebam, v tem primeru so kupec, pravni naslednik ali oseba, na katero se prenaša poslovanje, dolžni osebne podatke obravnavati v skladu s temi pogoji;
2) zaradi z zakonom predpisanih pogojev, sodnega naloga ali zahteve državnih organov, oziroma če je razkritje podatkov neobhodno za namen pravnega postopka ali kazenske preiskave.

Uporabnik ima pravico preveriti, ali so njegovi podatki, shranjeni na teh spletnih straneh, posodobljeni in točni. Uporabnik ima prav tako naslednje pravice: pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na uporabnika, popravka ali dopolnitve osebnih podatkov, izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave osebnih podatkov, umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti podatkov, prav tako pravico do vložitve pritožbe nadzornemu organu oziroma Agenciji za varstvo osebnih podatkov. Če želite kadar koli uresničiti katero od navedenih pravic, pošljite elektronsko sporočilo na naslov [email protected]. V sporočilu navedite naslov strani, na kateri ste dali svoje osebne podatke in navedite, katero pravico želite uresničiti in v povezavi s katerimi osebni podatki. V skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, bo vsaka zahteva/povprašanje rešena v najkrajšem možnem roku. Ko se obrnete na nas in postavite navedene zahteve, se bomo potrudili, da potrdimo vašo identiteto in preprečimo nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov. Prav tako vas bomo, na vašo zahtevo, v primernem roku obvestili, ali smo in katere vaše osebne podatke smo zbrali med vašimi obiski na naši spletni strani. Zahteve za izbris podatkov podležejo veljavnim zakonskim predpisom in etičnim standardom za hrambo, poročanje in dokumentiranje osebnih podatkov.

Za zaščito varnosti in zaupnosti osebnih podatkov uporabnikov, ki jih zbiramo, uporabljamo predpisane varnostne tehnologije in postopke, podatki pa so varovani tudi z gesli. Med obdelavo uporabljamo vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, prenosom, spremembo ali uničenjem, prav tako vse potrebne varnostne ukrepe, da bi osebne podatke zaščitili pred navedenimi nevarnostmi.

JGL d. d. lahko zbira in obdeluje anonimne podatke o dostopu do svojih mrežnih strani in brskanjih, ki jih izvajajo obiskovalci. Takšni anonimni podatki se uporabljajo z namenom izboljšanja shranjenih vsebin oziroma za zbiranje zbirnih statističnih podatkov o obiskovalcih z namenom interne raziskave trga. S tem namenom spletne strani podjetja JGL d. d. uporabljajo piškotke (cookies), ki zbirajo podatke o uporabnikovem e-poštnem naslovu in imenu domene (npr. »bigmail.com« z e-poštnega naslova [email protected]) ter o datumu in času dostopa do strani. Piškotkov, ki jih postavlja naš omrežni strežnik, ni mogoče uporabiti za razkritje identitete posameznih uporabnikov. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo strežnik spletnih strani pošilja uporabnikovemu brskalniku in se shrani na trdem disku uporabnikovega računalnika. Piškotki ne poškodujejo računalnika. Nastanitve uporabnikovega brskalnika se lahko uredijo tako, da brskalnik uporabnika obvesti o pošiljanju piškotkov, pri čemer se uporabnik lahko odloča, ali jih bo sprejel ali ne. JGL d. d. lahko občasno najame tretje osebe za pomoč ob zbiranju in obdelavi podatkov, opisanih v tem členu, v tem primeru tretje osebe prevzamejo obveznosti, opisane v 3. členu. JGL d. d. lahko občasno uporablja tudi mrežne oznake (tj. digitalne slike, znane kot akcijske oznake, enopikselne GIF-slike, čiste GIF-slike, nevidne GIF-slike in GIF-slike 1×1) kot pomoč ob izročitvi piškotkov oziroma za izročitev storitev drugih podjetij za oglaševanje. Te mrežne oznake se postavljajo na spletne oglase/reklame, ki uporabnike pripeljejo do spletnih strani podjetja JGL d. d. Te mrežne oznake se uporabljajo za štetje uporabnikov, ki dostopajo do naših strani, oziroma za izdelavo statistik o učinkovitosti naših promocijskih kampanj (vključno s štetjem dostopa do posameznih strani, zbiranjem informacij o pregledanih vsebinah ipd.). Zaradi piškotkov in mrežnih oznak, ki se postavljajo na uporabnikov računalnik, tudi tretje osebe, ki so naši partnerji v oglaševanju, lahko zbirajo anonimne, zbirne statistične podatke o obiskovalcih, ki so dostopali do drugih strani. Izrecno izjavljamo, da podjetje JGL d. d. ne bo uporabljalo piškotkov in mrežne oznake z namenom zbiranja osebnih podatkov, ki se lahko uporabijo za neposredno identifikacijo uporabnika, kot so imena, poštni naslovi, e-poštni naslovi ali telefonske številke. Za več informacij o mrežnih oznakah in piškotkih, ki se uporabljajo za spletno oglaševanje, oziroma z namenom odstopa od ciljnega spletnega oglaševanja obiščite spletno stran Network Advertising Initiative.

Uporabljamo storitev Google Analytics za racionalizacijo naših spletnih strani:
(i) z optimizacijo internetnega prometa, tj. obiska spletne strani podjetja in prehodov na druge spletne strani, ki so del našega poslovnega sistema, in po potrebi,
(ii) z združevanjem vsebine in z optimizacijo spletnih strani. Google Analytics je storitev, ki jo sproža Google Inc. Google, ki vsebuje podrobne statistične podatke o obiskih spletnih strani in krajev, s katerih jim uporabniki dostopajo, ter meri rezultate konverzije in prodaje. S pomočjo piškotkov, ki se hranijo v vašem računalniku, Google Analytics analizira, na kateri način uporabniki uporabljajo naše spletne strani.

Za podatke o uporabi naših spletnih strani, ki se zbirajo s pomočjo piškotkov, vključno z vašim IP-naslovom, veljajo algoritmi, ki zagotavljajo anonimnost uporabnika, podatki pa se pošiljajo na Googlove strežnike v ZDA. Več informacij o tem, na kateri način se skrije IP-naslov, poiščite tukaj. Google bo za nas opravil obdelavo podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, z namenom ocenjevanja načina uporabe in pripravljanja poročila o dejavnostih na naši spletni strani in nam bo poročila izročil, da jih bomo lahko analizirali. Google ima pravico do posredovanja teh podatkov tretjim osebam, in sicer v skladu z zakonskimi obveznostmi ali v primeru, če analizo v imenu Googla opravi tretja oseba. Google v nobenem primeru ne bo združeval ali povezoval vašega IP-naslova z drugimi podatki, s katerimi razpolaga. V nastanitvah svojega internetnega brskalnika lahko onemogočite prevzem in shranjevanje piškotkov. Za to uporabite vtičnik za internetni brskalnik, ki ga lahko prevzamete tukaj. Upoštevajte, da v tem primeru ne boste mogli uporabljati vseh značilnosti, ki so dostopne na naših spletnih straneh. Z uporabo naših spletnih strani daste svojo privolitev, da Google zbira in obdeluje vaše osebne podatke na predhodno opisani način in s predhodno navedenim namenom.

Večina storitev, dostopnih na spletnih straneh podjetja JGL d. d., je namenjena osebam, starejšim od 18 let. Osebe, ki iščejo informacije o zdravilih za uporabo pri otrocih, morajo biti starejše od 18 let. Brez predhodnega soglasja staršev ali skrbnikov ne bomo zavedno zbirali, uporabljali ali delili osebnih podatkov o osebah, mlajših od 18 let. Starše bomo
1) obvestili o vrsti osebnih podatkov, ki se zbirajo o osebah, mlajših od 18 let in
2) jim ponudili možnost preklica soglasja za zbiranje, uporabo in posredovanje osebnih podatkov njihovih otrok tretjim osebam. JGL d. d. dosledno upošteva vse zakonske predpise o varstvu mladoletnikov.

Če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi s temi pogoji varstva osebnih podatkov ali nam želite dati komentarje in predloge za izboljšanje, se obrnite z elektronskim sporočilom na naslov [email protected] ali [email protected].

Piškotke uporabljamo z namenom pravilnega delovanja tega spletnega mesta in izboljšanja vaše uporabniške izkušnje. 

  • Nujni piškotki omogočajo osnovne funkcionalnosti. Brez teh piškotkov spletno mesto ne more pravilno delovati, onemogočite pa jih lahko s prilagoditvijo nastavitev v svojem spletnem brskalniku.