ngsite.skip_to_main_content

Zaštita privatnosti i osobnih podataka

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka (dalje: JGL) obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.jgl.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679). JGL d.d. prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno, sukladno važećim propisima.

JGL d.d. štiti osobna prava svakog pojedinca čije podatke obrađuje uključujući zaposlenike, klijente, dobavljače i ostale ugovorne partnere, zainteresirane stranke itd. bez obzira na način ili metode kojima se do takvih osobnih podataka došlo. Zbog toga je JGL d.d. definirao standarde sigurnosti za obradu, pohranu i prijenos osobnih podataka kako bi se osigurala adekvatna zaštita osobnih podataka i prava svih ispitanika.

Podaci koji su prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe prikupljat će se isključivo u onom opsegu u kojem je to nužno te obrađivati na način koji je u skladu s tim svrhama. Prikupljeni podaci čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu prikupljanja te će se nakon ispunjenja svrhe brisati.

Svi zaposlenici tvrtke JGL d.d. upoznati su s uvjetima tajnosti podataka te ih smiju obrađivati samo oni koji su ovlašteni za obradu određenih podataka i ne smiju ih učiniti dostupnima bilo kojoj neovlaštenoj osobi. Neovlaštenim osobama smatraju se i zaposlenici kojima pristup tim podacima nije nužan za ispunjenje radnih obveza.

PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

JGL d.d. može prema vlastitom nahođenju bez prethodne najave izmijeniti, preinačiti, dopuniti, ukloniti ili na bilo koji drugi način ažurirati ove uvjete zaštite osobnih podataka. Sve će promjene biti objavljene na ovim mrežnim stranicama kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati s vrstom osobnih podataka koji se prikupljaju, načinom korištenja i uvjetima pod kojima se ovi podaci mogu pružiti na uvid. U slučaju promjena ovih uvjeta, obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene istih.

Za potrebe ovih uvjeta pojmom „osobni podatak” smatra se svaki podatak – ime i prezime, e-adresa, IP adresa i sl. – odnosno svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. JGL d.d. u pravilu ne obrađuje osobne podatke bez odobrenja korisnika.

Međutim, JGL d.d. pridržava pravo da u izvanrednim situacijama provede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom, odnosno kao dio pravnog postupka ili kaznene istrage. U nastavku je detaljno opisano kako se i kada prikupljaju osobni podaci korisnika.

Za pristup većini naših usluga nije potrebna nikakva prijava/registracija pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Međutim, za pristup nekim uslugama potrebno se prijaviti/registrirati. Prilikom prijave potrebno je popuniti određena polja (neka se obvezno popunjavaju, a druga po želji). Ako korisnik u takvim situacijama odluči uskratiti osobne podatke koji se traže, neće moći pristupiti traženim stranicama, a JGL d.d. neće moći odgovoriti na njegov upit/zahtjev. Osobni se podaci obrađuju isključivo u svrhe u koje se prikupljaju i o kojima se korisnik obavještava i daje svoj pristanak u trenutku prikupljanja podataka. Primjerice, JGL d.d. može prikupljati i koristiti osobne podatke korisnika u svrhu informiranja o proizvodima i uslugama, slanja promidžbenih poruka o drugim proizvodima i uslugama koje bi korisnika mogle zanimati te u svrhu komunikacije s korisnicima.

Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima te brišu čim se ispuni svrha za koju se prikupljaju, odnosno ukoliko korisnik isto zatraži.

Izričito izjavljujemo da JGL d.d. neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, osim kako je uređeno ovim uvjetima, ustupiti korisnikove osobne podatke trećim osobama. Osobni podaci korisnika povremeno će se davati trećim osobama koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za JGL d.d. ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima tvrtke JGL d.d. na daljnju obradu, čija je svrha podudarna s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka, kao što je isporuka usluga korisnicima, analiza usluga ili tehnička podrška. Ti davatelji usluga ugovorno se obvezuju koristiti osobne podatke isključivo u ugovorene svrhe i izričito izjavljuju da neće prodavati osobne podatke trećim osobama, niti će ih ustupati trećim osobama osim u slučaju kad to nalažu zakonom propisani uvjeti. U slučaju ustupanja osobnih podataka korisnika trećim osobama, JGL d.d. poduzet će sve potrebne mjere da se podaci obrađuju isključivo u svrhe podudarne sa svrhom prikupljanja i u okvirima u kojima su podaci prvobitno prikupljani.

Prikupljeni osobni podaci mogu se ustupiti trećim osobama u još dva slučaja: 1) ako se poslovna djelatnost tvrtke koja upravlja ovim mrežnim stranicama i osobnim podacima korisnika pohranjenim na njima proda, dodijeli ili prenese trećim osobama, u kojem slučaju su kupac, pravni sljednik ili osoba na koju se prenosi poslovanje obvezni postupati s osobnim podacima sukladno ovim uvjetima; 2) zbog zakonom propisanih uvjeta, sudskog naloga ili zahtjeva državnih tijela, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu pravnoga postupka ili kaznene istrage.

Korisnik ima pravo provjeravati jesu li njegovi podaci pohranjeni na ovim mrežnim stranicama ažurirani i točni. Korisnik također ima sljedeća prava: pravo na pristup podacima koji se odnose na korisnika, ispravak ili dopunu osobnih podataka, brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka, povlačenje privole na obradu osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka kao i pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Želite li , u bilo kojem trenutku ostvariti neka od navedenih prava, pošaljite elektroničku poruku na adresu [email protected]. U poruci navedite adresu stranice na kojoj ste dali svoje osobne podatke i označite koje pravo želite ostvariti i u odnosu na koje osobne podatke. Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen u najkraćem mogućem roku. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložiti ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka. Također, na Vaš ćemo Vas zahtjev u primjerenom roku obavijestiti jesmo li i koje smo Vaše osobne podatke prikupili tijekom Vaših posjeta našoj internetskoj stranici. Zahtjevi za brisanjem podataka podliježu važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka.

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje prikupljamo koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke, a podaci su zaštićeni i lozinkama. Tijekom obrade koristimo sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja, kao i sve potrebne sigurnosne mjere kako bismo osobne podatke zaštitili od navedenih opasnosti.

JGL d.d. može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim mrežnim stranicama i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhu poboljšanja pohranjenih sadržaja, odnosno za prikupljanje skupnih statističkih podataka o posjetiteljima u svrhu internog istraživanja tržišta. U tu svrhu mrežne stranice tvrtke JGL d.d. koriste kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj adresi e-pošte i nazivu domene (npr. „bigmail.com” s adrese e-pošte [email protected]) te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići koje postavlja naš mrežni poslužitelj ne mogu se koristiti za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika. Kolačić je mala tekstna datoteka koju poslužitelj mrežnih stranica šalje korisnikovu pregledniku i pohranjuje na tvrdom disku korisnikova računala. Kolačići ne oštećuju računalo. Postavke korisnikova preglednika mogu se urediti tako da preglednik obavješćuje korisnika o slanju kolačića, pri čemu korisnik može odlučiti hoće li ih prihvatiti ili ne. JGL d.d. može povremeno unajmiti treće osobe za pomoć pri prikupljanju i obradi podataka opisanih u ovom članku, u tom slučaju treće osobe preuzimaju obveze opisane u članku 3. JGL d.d. može povremeno koristiti i mrežne oznake (tj. digitalne slike poznate i kao akcijske oznake, jednopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidljive GIF slike i GIF slike 1×1) kao pomoć pri isporuci kolačića, odnosno za isporuku usluga drugih tvrtki za oglašavanje. Te se mrežne oznake postavljaju na mrežne oglase / reklame koji dovode korisnike na mrežne stranice tvrtke JGL d.d.. Te se mrežne oznake koriste za brojanje korisnika koji pristupaju našim stranicama, odnosno za izradu statistika o učinkovitosti naših promocijskih kampanja (uključujući brojanje pristupa pojedinim stranicama, prikupljanje informacija o pregledanim sadržajima i sl.). Zbog kolačića i mrežnih oznaka koje se postavljaju na korisnikovo računalo i treće osobe koje su naši partneri u oglašavanju mogu prikupljati anonimne, skupne statističke podatke o posjetiteljima koji su pristupili drugim stranicama. Izričito izjavljujemo da JGL d.d. neće koristiti kolačiće i mrežne oznake u svrhu prikupljanja osobnih podataka koji mogu poslužiti za izravnu identifikaciju korisnika, kao što su imena, poštanske adrese, adrese e-pošte ili telefonski brojevi. Za dodatne informacije o mrežnim oznakama i kolačićima koji se koriste za mrežno oglašavanje, odnosno u cilju odustajanja od ciljanog mrežnog oglašavanja, posjetite mrežnu stranicu Network Advertising Initiative.

Koristimo uslugu Google Analytics u svrhu racionalizacije naših internetskih stranica: (i) optimizacijom internetskog prometa, tj. posjeta internetskoj stranici tvrtke i prelazaka na druge internetske stranice koje su dio našeg poslovnog sustava te, po potrebi, (ii) objedinjavanjem sadržaja i optimizacijom web-stranica. Google Analytics je usluga koju pruža Google Inc. Google, a koja obuhvaća detaljne statističke podatke o posjetima web-stranicama i mjestima s kojih su im korisnici pristupili te mjeri rezultate konverzije i prodaje. Uz pomoć kolačića koji su pohranjeni na vašem računalu, Google Analytics analizira na koji način korisnici upotrebljavaju naše internetske stranice.

Na podatke o upotrebi naših internetskih stranica koji se skupljaju uz pomoć kolačića, uključujući i Vašu IP adresu, primjenjuju se algoritmi koji jamče anonimnost korisnika, a podaci se šalju na Googleove poslužitelje u SAD-u. Više informacija o tome na koji se način skriva IP adresa potražite ovdje. Google će za nas izvršiti obradu podataka prikupljenih uz pomoć kolačića s ciljem ocjenjivanja načina upotrebe te sastavljanja izvješća o aktivnostima na našim internetskim stranicama te će nam ta izvješća isporučiti kako bismo ih mogli analizirati. Google ima pravo proslijediti ove podatke trećim osobama u skladu sa zakonskim obvezama ili u slučaju da analizu u ime Googlea provodi treća osoba. Ni u kojem slučaju Google neće spajati ni povezivati vašu IP adresu s drugim podacima s kojima raspolaže. U postavkama Vašeg internetskog preglednika možete onemogućiti preuzimanje i pohranjivanje kolačića. Za to upotrijebite dodatak za internetski preglednik koji možete preuzeti ovdje. Primite na znanje da u tom slučaju nećete moći upotrebljavati sve funkcije koje su dostupne na našim internetskim stranicama. Upotrebom naših internetskih stranica dajete svoje odobrenje da Google prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedene svrhe.

Većina usluga dostupnih na mrežnim stranicama tvrtke JGL d.d. namijenjena je osobama starijim od 18 godina. Osobe koje traže informacije o lijekovima za primjenu kod djece moraju biti starije od 18 godina. Bez prethodnoga odobrenja roditelja ili skrbnika nećemo svjesno prikupljati, koristiti niti dijeliti osobne podatke osoba mlađih od 18 godina. Roditelje
1. ćemo obavijestiti o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju od osoba mlađih od 18 godina i
2. ponuditi im mogućnost opoziva suglasnosti za prikupljanje, korištenje i ustupanje osobnih podataka njihove djece trećim osobama. JGL d.d. strogo se pridržava svih zakonskih propisa o zaštiti maloljetnika.

Ako imate pitanja ili pritužbi u vezi s ovim uvjetima zaštite osobnih podataka ili biste nam htjeli uputiti komentare i prijedloge za poboljšanje, obratite nam se elektroničkom porukom na adresu [email protected] ili [email protected].

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našim Uvjetima korištenja.

Podesite postavke
  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.